Thứ 6, ngày 21/06/2024

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

PHÒNG THANH TRA - KHẢO THÍ VÀ ĐBCLGD, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà điều hành 11 tầng

Điện thoại: (+84) 280 3840589

Điện thoại:

Email: ttktdbclgd@tnmc.edu.vn

Website: http://tt-kt-dbclgd.tump.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/groups/432048231296878