Thứ 6, ngày 03/02/2023

Thông báo về việc nộp phí thi bổ sung và quy trình hoãn thi, đăng ký thi bổ sung

23/05/2022 16:17:27 - Lượt xem: 186

Thông báo số 209/ĐHYD-TTKT ngày 15 tháng 3 năm 2022 về việc nộp phí thi bổ sung và quy trình hoãn thi, đăng ký thi bổ sung

Chi tiết