Thứ 7, ngày 01/10/2022

Thông báo về việc nộp phí thi bổ sung và quy trình hoãn thi, đăng ký thi bổ sung

23/05/2022 16:17:27 - Lượt xem: 103

Thông báo số 209/ĐHYD-TTKT ngày 15 tháng 3 năm 2022 về việc nộp phí thi bổ sung và quy trình hoãn thi, đăng ký thi bổ sung

Chi tiết